Regler på DanishRP1.0 Generelt
1.1 Scripts og tredjepartsprogrammer Kan medføre permanent udelukkelse af serveren

1.1.1 Dette inkluderer også brug af ting såsom "Crosshairs", "Modmenuer" etc...

1.1.2 Benyttelse af Bugs/Glitches/Fejl eller andet skal øjeblikkeligt meldes til Staff, og må ikke benyttes til egen fordel.

1.1.3 Opdages brud på ovenstående regler leder det til en permanent banlysning fra DanishRP.

1.1.4 Det er DIT EGET ansvar at læse disse regler før du opstarter Roleplay på DanishRP.

1.1.5 FiveMs ToS skal overholdes - det betyder blandt andet INGEN salg af ingame items, for rigtige penge (Kan medføre ban, eller fuldt whipe af din karakter).
1.2 Support og hjælp skal foregå over Discord.
1.2.1 Alle former for henvendelser til Staff-teamet skal foregå ved at man sætter sig i "Afventer Support" på Discord.

1.2.2 Der må under ingen omstændigheder skrives til Staff privat, har du derimod brug for at snakke med et staffmedlem privat, kan du i #support skrive og spørge om tilladelse.

1.2.3 Anmeldelser på brud på reglerne, eller support ift. RP-sager skal også foregå på Discord eller /report.

1.2.4 OOC chatten ingame bruges udelukkende til hjælp om småting.

1.2.5 Det er muligt at bruge /report ingame for at få fat i en admin/mod på serveren - denne mulighed må ikke udnyttes eller spammes.

1.2.6 Man forlader ikke en supportsag før man har fået tilladelse af det pågældende staffmedlem der har sagen - dette medfører permanent udelukkelse.
1.3 PowerGaming
1.3.1 Metagaming(Most Effecient Tactic available) er strengt forbudt - Der må ikke bruges Radio, discord, ts, skype eller OutOfCharacter information til at føre RP ingame.

1.3.2 NLR(NewLifeRule) - Denne regel er yderst vigtig i RolePlay. Bliver du fx. mod alt forventning skudt og ikke bliver genoplivet af en læge og efter 10 minutter spawner på hospitalet, har du glemt alt hvad der ledte op til denne hændelse(navne, efterretninger osv.)

1.3.3 Bliver du fx. mod alt forventning skudt, og en læge kommer til stedet og lapper dig sammen, kan du stadig ikke huske hændelsen, men du kan derimod huske hvad der ledte op til hændelsen. Du får mere eller mindre et kort blackout.

1.3.4 FearRP - Denne regel betyder at du til hver en tid skal respektere dit liv som var det dit eget - et eksempel, du kommer kørende i din bil, en maskeret mand løber hen til din siderude og pejer en pistol på dig, i denne situation skal du respektere dit liv.

1.3.5 Powergaming via køretøj er strengt forbudt - Kørsel skal foregå realistisk dvs. at du ikke kan køre op af et bjerg i din nye sportsvogn, og at du ikke blæser gennem byen med ekstreme hastigheder.

1.3.6 Førstehjælp/Genoplivning må aldrig benyttes i tilfælde hvor døden er uundgåelig (Skud i hovedet, Ramt af højhastigheds køretøj etc.) Kommer der en læge og ingen fortæller om hændelsen, har lægen tilladelse til at roleplay scenariet udfra hans synspunkter.

1.3.7 Når du er død dvs. blevet skudt, stukket ned, kørt voldsomt ned eller lignende, er det forbudt at snakke.

1.3.8 Det er forbudt at identificere folk gennem deres stemmer i roleplay - Er de maskerede, kan du ikke roleplay deres accent, dialekt, eller toneart. - sker dette vil det resultere i en advarsel/ban.

1.3.9 Det er forbudt at misbruge Third Person View i RolePlay.

1.3.10 Du må på intet tidspunkt bryde din karakter medmindre en admin popper op og trækker dig til siden - sker dette vil det resultere i en advarsel/ban.

1.3.11 Det er strengt forbudt at copbaite - dvs. du må ikke kører rundt og lave donuts for at få politiets opmærksomhed for eksempel. - sker dette vil det resultere i en advarsel/ban.

1.3.12 Er du svært tilskadekommet må du ikke benægte hjælp fra en læge, dette vil både være PowerGame og FailRP.

1.3.13 Man må ikke kidnappe folk eller stjæle køretøjer foran Hospitalet eller Politistationen(PD), man skal altid RP sig udfra der er en masse mennesker og overvågning.

1.3.14 Du må ikke bare trække større våben, så som bat, køller, generelt ting du ikke vil kunne have i lommerne, ligesåvel som politiet ikke bare må hive en SMG frem. 1.3.15 Du kan aldrig bede en person overføre fra deres konto ved person røveri (Det vil altid efterlade et papir spor) - du kan kun røve folk for det de har på sig fysisk.
1.4 Whitelisted Jobs
1.4.1 Der må på intet tidspunkt udleveres tjenestevåben, medkits, bandager eller noget lignende til andre - sker dette vil det resultere i en advarsel/ban.

1.4.2 Når du er blevet whitelisted til et job, forventes det at det bliver passet og at der bliver roleplayed rundt om det.

1.4.3 Hvis lægen ankommer til et gerningsted lader man lægen udføre sit arbejde - beder lægen dig træde tilbage, træder du tilbage medmindre der er et ordenligt rp grundlag bag.

1.4.4 Man må ikke blande sig i et RP mellem en borger og en betjent - det eneste tidspunkt dette er tilladt er hvis du er advokat og ønsker at hjælpe den pågældende person.

1.4.5 DENNE REGEL GÆLDER IKKE SKRÆDDERE OG MINERE - Når du er blevet whitelisted til et job, forventes det også at du bruger det pågældende jobkøretøj. Dvs en politimand kører ikke i sin privatbil ud til et gerningsted, det samme gælder EMS.

1.4.6 Skræddere og minere har tilladelse til at må bruge private køretøjer da vi har bitter erfaring med at netop de 2 jobs' køretøjer despawner fra tid til anden.

1.4.6.1 Køretøjer må ALDRIG køres op til en jobcirkel, den må holdes i nærheden for transport - men ikke ved cirklen.

1.4.7 EMS/POLITI - EMS og Politiet må heller ikke flyve igennem byens gader, selvom det er udrykningskørsel - man kører forsvarligt og respektere sit liv.

1.4.8 EMS skal holde sig neutrale og kan ikke nægte at hjælpe en borger - borgeren kan derimod nægte at modtage hjælp.

1.4.9 Når Politiet, EMS og mekanikere snakker over radioen skal der snakkes ingame, bliver denne regel brudt kan det resultere i en advarsel eller ban.
1.5 Combatlogging.
1.5.1 Det vil sige at du under ingen omstændigheder må logge af for at undgå igangværende RP.

1.5.2 Kan du se på klokken det snart er spisetid/tid til at gå, så starter du ikke et længerevarende RP du ikke kan færdiggøre.
1.6 RandomDeathMatch(RDM) Og VehicleDeathMatch(VDM)
1.6.1 Du skal have rigtig god begrundelse for at må slå en anden borger ihjel dvs. du slår/stikker/skyder ikke en person som har givet dig fingeren, gloet på din bil, kommet til at køre ind i dig osv. der skal være et reelt grundlag for det. DETTE INKLUDERE OGSÅ NPC'S.

1.6.2 Det er på intet tidspunkt tilladt at påkøre andre borgere i byen med et motoriseret køretøj. Sker dette vil det resultere i en advarsel eller ban.
1.7 Der er i alt 3 greenzones i byen hvor der IKKE må udføres konfliktoptrappende RP.
1.7.1 Du må ikke angribe andre fysisk eller verbalt nede i garagen(LS Garage i Centrum tæt på PD), hospitalet eller i fængslet.

1.7.2 Kommer du ned i garagen eller de andre greenzones og du møder en der ikke følger greenzone reglen sætter du dig i support og afventer et staffmedlem.

1.7.3 Starter du konfliktoptrappendeRP udenfor garagen og stikker af ind i garagen eller andre greenzones, må RP'et fortsættes. Det betyder derimod ikke at fordi en person gav dig fingeren ved tanken at du må flyve ind i garagen og angribe ham. Der skal være godt grundlag for dette.

1.7.4 Vold/troll i garagen bliver straffet med ban.
1.8 Bander.
1.8.1 Banderegler kan findes på Danishrp.dk/discord - er du i tvivl kan du kontakte et staffmedlem via #support.
1.9 Røveri skal være gennemtænkt, og ikke foregå som impulser.
1.9.1 Der må maksimalt være 6 medlemmer til et bankrøveri (ekskl. gidsler)

1.9.2 Der må maksimalt være 4 medlemmer til et butiksrøveri (ekskl. gidsler)

1.9.3 Alle der deltager skal være i området når røveriet starter

1.9.4 Man kidnapper ikke en betjent eller en læge uden forhenværende RP.

1.9.5 Forhandlinger i forbindelse med bankrøverier skal være rimelige, og holde sig indenfor realistiske grænser.

1.9.6 Max beløbet for et gidsel er 100.000,- Kr. Har du derimod mere end ét gidsel, kan du kræve 50.000,- Kr. ekstra pr gidsel.

1.9.7 Der må ikke forventes hverken Politi/EMS-køretøjer under forhandlinger.

1.9.8 Der må ikke forventes hverken Lægeudstyr eller Politivåben under en gidseltagning.

1.9.9 Afbrydes forhandlingerne skal dette tydeliggøres for alle (både politi og røvere), og ventes minimum 10 sekunder inden skud må affyres.

1.9.10 Politiet skal som udgangspunkt altid gå ud fra der er forhandlinger ved røverier, og røvere skal derfor gøre opmærksom på hvis dette ikke er tilfældet.

1.9.11 Der skal være forhandlinger ved gidseltagninger i forbindelse med røverier. 1.9.12 Røverier skal startes minimum. 45 min før genstart, så man har mulighed for at afvikle RP'et inden genstart!
2.0 Regler for Politiet.
2.0.1 Politiet skal altid anvende deres egne køretøjer ved trafikstop eller anholdelser (Betjentes egne private biler må på ingen måde benyttes).
2.0.2 Betjente skal huske at gå off duty, når de ikke er i aktiv service.
2.0.3 Konfiskeret materiel eller Politiets materiel eks. våben, narko, sorte penge, må på intet tidspunkt videresælges.